Stránky boli vytvorené podľa Smernice rektora č. 7/2015 o príprave, riešení, administrácii a Centrálnej evidencii projektov UJS.

 

Pomoc pre menu systém:

Vytvorenie nového projektu (vyžaduje overenie): Zaevidovanie nového  projektu. Položky označené s (*) sú povinné.
Zoznam a editácia projektov: Zoznam a editácia zaevidovaných projektov s funkciou vyhľadávania a triedenia podľa vybraných kritérií.
Výstup (výpis z registra): Umožňuje vtlačiť výstup z CEP - registračný list návrhu projektu UJS.

Prihlásiť sa do CEP je možné zadaním používateľského mena a hesla e-mailového systému ZIMBRA.

 

Používané ikony:

- Prehľad zaevidovaného projektu

- Editácia vlastných projektov

- Export projektu do PDF súboru