Search
Grantová agentúra: Európska komisiaČíslo projektu: KA203-A3F86675Názov: Improving the teaching competences of future teachers to work with gifted studentsZodpovedný riešiteľ: Puskás Andrea PaedDr. PhD.01.11.202031.10.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaČíslo projektu: SKHU/1802/3.1/051Názov: WORKFORCE PIPELINE Infrastructure development for key automotive suppliers and technology companies of the Pons Danubii Region (NOVUM DANUVIUM)Zodpovedný riešiteľ: Ištvánik Norbert Mgr.01.01.202031.12.2021Dotácia: 441195 EURSchválený
Grantová agentúra: Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaČíslo projektu: SKHU/1802/3.1/015Názov: AUTOTECH INFRA - Infrastructure development for key automotive suppliers and technology companies of the Pons Danubii Region (NOVUM DANUVIUM)Zodpovedný riešiteľ: Ištvánik Norbert Mgr.01.01.202031.12.2021Dotácia: 454700 EURSchválený
Grantová agentúra: Agentúra SAAICČíslo projektu: KA203-859D852BNázov: STARTUP - SPEEDUPZodpovedný riešiteľ: Antalík Imrich PhDr. PhD.01.01.202131.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Iná:________________________________________Číslo projektu: Inclusion4SchoolsNázov: School-community partnership for reversing inequality and exclusion: transformative practises of segregated schoolsZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda PaedDr. PhD.2021?Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Iná:________________________________________Číslo projektu: 0Názov: Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern EuropeZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda PaedDr. PhD.20202022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-1989))Zodpovedný riešiteľ: Nagyová Beáta Mgr. Ing.01.01.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Ministerstvo spravodlivosti SRČíslo projektu: 0Názov: Majorita a minorita a ich súžitie IV.Zodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda PaedDr. PhD.15.02.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Rozvíjanie a skvalitnenie finančnej gramotnosti maďarskej národnostnej menšinyZodpovedný riešiteľ: Korcsmáros Enikő PhDr. PhD.01.01.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Európska komisiaČíslo projektu: 0Názov: Career Orientation 4.0Zodpovedný riešiteľ: Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.20202022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Európska komisiaČíslo projektu: 0Názov: Creation and development of cross-border online educational services in the field of mathematics and informaticsZodpovedný riešiteľ: Csiba Peter RNDr. PhD.01.07.202031.10.2021Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Výskum hydroným Žitného ostrovaZodpovedný riešiteľ: Török Tamás PaedDr. PhD.01.02.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Eruditio- Educatio 2020Zodpovedný riešiteľ: Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.01.01.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Obraznosť, didaktická vybavenosť učebníc najmä vzhľadom na menšinové školstvo na Slovensku a v zahraničí Zodpovedný riešiteľ: Simon Szabolcs PhD.01.01.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývojaČíslo projektu: APVV-19-0275Názov: Interpretácia 3D vizuálneho sveta pre autonómnych agentovZodpovedný riešiteľ: Kató József Zoltán Dr. habil. DSc.01.07.202030.06.2024Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Dvojjazyčná jazyková krajina miest v okrese Dunajská Streda Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.01.01.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho dôsledky na okolie KomárnaZodpovedný riešiteľ: Simon Attila Dr. habil. PhD.01.01.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Literatúra a vedaZodpovedný riešiteľ: Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.01.01.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Rozvíjanie a skvalitnenie finančnej gramotnosti maďarskej národnostnej menšinyZodpovedný riešiteľ: Korcsmáros Enikő PhDr. PhD.01.01.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Léva és környéke az irodalomban/Levice a okolie v literatúreZodpovedný riešiteľ: Halász Ivan doc. Dr. PhD.01.01.202031.12.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývojaČíslo projektu: APVV-19-0006Názov: Analýza zmien fyziologických a biochemických ukazovateľov u vybraných druhov poľovnej zveriZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda PaedDr. PhD.20202024Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Pallas Athéné Domus Educationis AlapítványČíslo projektu: 0Názov: Komplex közgazdaságtani, menedzsment és alkalmazott informatikai kutatási projekt a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi KaránZodpovedný riešiteľ: Csiba Peter RNDr. PhD.01.04.202031.03.2021Dotácia: HUFNový
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: NFP312010Z205Názov: Poďme sa učiť lepšie učiťZodpovedný riešiteľ: Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.01.02.202031.07.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: International Visegrad FundČíslo projektu: 21930187Názov: Establishment of the Czech-Slovak-Polish-Hungarian Universities Knowledge NetworkZodpovedný riešiteľ: Antalík Imrich PhDr. PhD.01.02.202030.04.2021Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: International Visegrad FundČíslo projektu: 51910746Názov: Carpathian medicinal plants: properties, best gene poolsZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda PaedDr. PhD.1.02.202030.06.2020Dotácia: 1500 EURSchválený
Grantová agentúra: International Visegrad FundČíslo projektu: 51910730Názov: Monitoring of current status of invasive insect species in Slovakia, and prognosis of new invasions in Slovakia and UkraineZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda PaedDr. PhD.1.02.2020 30.06.2020Dotácia: 1500 EURSchválený
Grantová agentúra: International Visegrad FundČíslo projektu: 51910412Názov: Contract on the Lump Sum related to the Visegrad ScholarshipZodpovedný riešiteľ: Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.01.09.201931.07.2020Dotácia: 3000 EURSchválený
Grantová agentúra: Pallas Athéné Domus Educationis AlapítványČíslo projektu: 0Názov: Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló hallgatók részéreZodpovedný riešiteľ: Csiba Peter RNDr. PhD.01.09.201931.08.2020Dotácia: 15000000 HUFSchválený
Grantová agentúra: Pallas Athéné Domus Educationis AlapítványČíslo projektu: 0Názov: A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara doktoranduszi ösztöndíjainak támogatása a 2019/2020-as akadémiai évbenZodpovedný riešiteľ: Csiba Peter RNDr. PhD.01.09.201931.08.2020Dotácia: 15000000 HUFSchválený
Grantová agentúra: Európska komisiaČíslo projektu: SKHU/1802/3.1/015Názov: Infrastructure development for key automotive suppliersand technology companies of the Pons Danubii Region(NOVUM DANUVIUM)Zodpovedný riešiteľ: Ištvánik Norbert Mgr.01.08.201931.01.2021Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-VáhČíslo projektu: 0Názov: Komárom–Vác – a jövő pedagógusai / Komárno–Vác – učitelia budúcnostiZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda PaedDr. PhD.2020 március2021 márciusDotácia: EURNový
Grantová agentúra: Szent István EgyetemČíslo projektu: GTK/49-2/2019Názov: Zmluva o výskume v rámci projektu "Területi versenyképességet befolyásoló tényezők elemzése a szlovák-magyar határ menti térségben"Zodpovedný riešiteľ: Karácsony Peter Dr. habil. Ing. PhD.01.04.201930.05.2019Dotácia: 8965 EURSchválený
Grantová agentúra: Óbudai EgyetemČíslo projektu: 0Názov: Výskumná spolupráca v rámci projektu "Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók alapján fotogrammetriai eljárással"Zodpovedný riešiteľ: Kmeť Tibor prof. RNDr. CSc.22.03.201915.12.2019Dotácia: HUFSchválený
Grantová agentúra: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR Číslo projektu: 004UPJŠ-4/2020Názov: Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej školeZodpovedný riešiteľ: Szarka Katarína Mgr. PhD.01.01.202031.08.2021Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: International Visegrad FundČíslo projektu: 0Názov: Motiválás és differenciált foglalkoztatás az angoltanításban: Jó gyakorlatok megosztása a V4 tanárainak támogatására (Motivation and differentiation in teaching English: Best practice to support V4 teachers)Zodpovedný riešiteľ: Dr. habil. Edit Agnes Kontra Miklosne Hegybiro, PhD.20.09.201919.03.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: NFP313010V579Názov: UAVLIFEZodpovedný riešiteľ: Kató József Zoltán Dr. habil. DSc.2019-07-012023-06-31Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0687/20Názov: Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnostiZodpovedný riešiteľ: Karasszon István prof. ThDr. PhD.01.01.202012.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0349/20Názov: Homiletické aspekty knihy Zjavenia JánovhoZodpovedný riešiteľ: Görözdi Zsolt Mgr. Th. D.01.202012.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0568/20Názov: Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajínZodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ormos Mihály, PhD.01.01.202031.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0605/20Názov: Stratégie udržania zamestnancov v malých a stredných podnikoch V4 krajínZodpovedný riešiteľ: Poór József prof. Dr. DSc.01.01.202031.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: 1/0099/20Názov: Výskum popkultúry v kontexte mediálnych teóriíZodpovedný riešiteľ: Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.01.202012.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 0Názov: Skúmanie dopadov industry 4.0 na konkurencieschopnosť a inovatívnosť malých a stredných podnikovZodpovedný riešiteľ: Machová Renáta Ing. PhD.01.01.202031.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 0Názov: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948–1989)Zodpovedný riešiteľ: Simon Attila Dr. habil. PhD.01.01.202031.12.2023Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai AlapítványČíslo projektu: 55/2019Názov: „Globális geopolitikai trendek” komplex geopolitikai kutatási program és Kárpát-medencei geopolitikai tudományos konferenciaZodpovedný riešiteľ: Antalík Imrich PhDr. PhD.01.12.201801.12.2019Dotácia: 5000000 HUFSchválený
Grantová agentúra: Fond na podporu umeniaČíslo projektu: 0Názov: Nákup kníh do knižničného fondu UK UJSZodpovedný riešiteľ: Egyházi Dóra, MA1.7.201931.3.2020Dotácia: 1500 EURSchválený
Grantová agentúra: Agentúra SAAICČíslo projektu: 0Názov: Development of Enterpreneurial Skills and Competences in the Higher EducationZodpovedný riešiteľ: Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.01.04.201901.04.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Agentúra SAAICČíslo projektu: 0Názov: ELF YO - Kompetenciaalapú, ingyenes, differenciált E-learning mentoráció belépők számára a sikeres egyetemi tanulmányokért Zodpovedný riešiteľ: Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.01.04.201901.04.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Agentúra SAAICČíslo projektu: 0Názov: Developing Key Competences (computational thinking, reading comprehension and writing)Zodpovedný riešiteľ: Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.01.04.201901.04.2020Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Agentúra SAAICČíslo projektu: 0Názov: Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek támogatásának lehetőségeiZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda PaedDr. PhD.20192021Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Agentúra SAAICČíslo projektu: 0Názov: Bridge That Connects: Exemplary Initiatives of Vertical Cooperation in the Field of Labour Market in the Central Eastern European RegionZodpovedný riešiteľ: Poór József prof. Dr. DSc.01.01.202031.10.2022Dotácia: EURNový
Strana 1 z 7