Grantová agentúra
Emberi Erőforrások Minisztériuma
IČO
Program
vzdelávanie
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
23633-1/2014/KULHON
Názov projektu
Prevádzkové náklady UJS KATA a študentskej kancelárie
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Cúth Csaba
Administrátor projektu
Ištvánik Norbert Mgr.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2014
Koniec riešenia
31.12.2014
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
12763
Vlastné zdroje
0
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Centrum KATA UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: