Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
LP/2011/02/169
Názov projektu
Centrum kariérneho poradenstva, služieb a projektovej podpory
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Cúth Csaba
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
20000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
1000
Začiatok riešenia
01.01.2011
Koniec riešenia
31.12.2011
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
20.10.2015
Celková výška dotácie
15000
Vlastné zdroje
790
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Centrum KATA UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: