Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
KNM-1192/2014/1.4
Názov projektu
Stratégia voľby povolania mládeže národnostných menšín
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Cúth Csaba
Administrátor projektu
Ištvánik Norbert Mgr.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
4805
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
285
Začiatok riešenia
01.01.2014
Koniec riešenia
31.12.2014
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
09.07.2014
Celková výška dotácie
2500
Vlastné zdroje
132
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
04.12.2015
Príloha: