Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
KNM-1191/2014/2.2
Názov projektu
Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku – medzinárodná vedecká konferencia
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Attila Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
4132
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
218
Začiatok riešenia
01.01.2014
Koniec riešenia
31.12.2014
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
09.07.2014
Celková výška dotácie
1000
Vlastné zdroje
53
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: