Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
ERASMUS+
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
2015-1-SK01-KA103-008722
Názov projektu
Projekt v rámci programu ERASMUS+ (2015/2016)
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth János doc. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2015
Koniec riešenia
31.08.2016
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
80611
Vlastné zdroje
Rok 1
2015
Bežné výdavky
80611
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
rektorát UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: