Grantová agentúra
Výskumná agentúra
IČO
Program
OP Vzdelávanie
Webová stránka projektu
http://www.vyskumnaagentura.sk/operacny-program-vzdelavanie/
Číslo projektu
26110230108
Názov projektu
Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou karierneho poradenstva
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóthová Adriana Ing.
Administrátor projektu
Tóthová Adriana Ing.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
-
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
857233
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.10.2013
Koniec riešenia
31.12.2015
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
557848
Vlastné zdroje
Rok 1
2014
Bežné výdavky
29614
Kapitálové výdavky
Rok 2
2015
Bežné výdavky
528234
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: