Grantová agentúra
Európska komisia
IČO
Program
Topic: ERC-2022-ADG (Horizont 2020)
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
101097944
Názov projektu
Protestant minority's Revival, Social Reform, Science and Spiritual Renewal in Central Europe 1840-1945 (RevSocSpirandScience)
Cieľ projektu
This project aims at uncovering the contribution to the social, political and cultural changes of Central European dissent like Baptist, Adventist, the Nazarenes, the Pentecostals and the Calvinists to the societies at large from the early nineteenth century till WW II. It also seeks to examine how and why Jews entered such denominations, becoming Christians and what their role was to contribute to the democratisation processes in the Hungarian Kingdom then Hungary, Slovakia, Romania, Serb-Croatian-Sloven Kingdom and Austria. Selected persons will be scrutinised from each religious groups who had contributed outstandingly to the process in the area of pedagogy, oriental studies, science of religion, literature, democracy, economics and natural sciences. In particular the British, American, German and Dutch impact the transplantation of those ideas into the region will be studied where Protestant religion as a vehichle of knowledge not only faith, was crucial in changing the landscape of the society. It is vital for the research to study the Slovakian, Hungarian, Romanian and Southern Slavic sources at the same time to overcome segmentary research and achieve international collaboration in the region.
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
KGRE, Magyarország, PKE, Románia, Aurel Vlaciul University, Arad, Románia
Zodpovedný riešiteľ
Kovács Ábrahám prof. PhD.
Administrátor projektu
Lévai Attila Mgr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
426313
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
876
Začiatok riešenia
2022
Koniec riešenia
2027
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
RTF UJS
Dátum evidencie
19.05.2022
Príloha: