Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0117/23
Názov projektu
Regionálny poitický život a regionálne náboženské štruktúry v Československu a v Maďarsku 1938-1975.
Cieľ projektu
Regionálna politika a regionálne náboženstvo....
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
9430
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
1.1.2022
Koniec riešenia
31.12.2025
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Katedra história PF UJS, kancelária č. 206.
Dátum evidencie
25.04.2022
Príloha: