Grantová agentúra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2023/
Číslo projektu
1/0070/23
Názov projektu
Analýza vplyvu turbulentne meniaceho sa hospodárskeho prostredia na aktuálne procesy organizácie v praxi v kontexte malého a stredného podnikania
Cieľ projektu
Cieľom výskumu je identifikovať nové procesy organizácie práce spojené s inovačnými technológiami v ekonomickom prostredí malých a stredných podnikov vychádzajúc z dopadov turbulentne meniaceho sa hospodárskeho prostredia
Žiadateľ
FEI-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Korcsmáros Enikő PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Iná:________________________________________
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
21850
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2023
Koniec riešenia
31.12.2025
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
22.04.2022
Príloha: