Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva / A nemzetiségi diákok jogtudatának emelése az önkéntesség területén
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Strédl Terézia PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5842
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
308
Začiatok riešenia
01.04.2022
Koniec riešenia
31.12.2022
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
23.03.2022
Príloha: