Grantová agentúra
TEMPUS
IČO
Program
KA2
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
A befogadó felsőoktatás innovációjának kidolgozása co-creation megközelítésben
Cieľ projektu
Célunk, hogy a felsőoktatásba minél több hátrányos helyzetű fiatal kerüljön be, valamint, hogy a bekerült fiatalok ne morzsolódjanak le. Speciális célként fogalmazzuk meg a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdők, ezen belül a roma fiatalok behívását a hiányterületeken működő segítő szakmát biztosító egyetemi képzésekbe (szociális munka, védőnő, tanárképzés). Ennek eléréséhez célként fogalmazzuk meg egy előítéletet mentes, befogadó felsőoktatási környezet megteremtését. További célként fogalmazzuk meg a tehetséges fiatalok számára az oktatás és kutatás közötti karrierutak kialakítását, támogatását. (szakkollégium, tehetséggondozó programok, tudományos diákköri konferencia, doktori képzés).
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Partium
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Mgr. Kinczerová Adriana
Finančný manažér
Hrozenská Silvia Ing. PhD.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
23800
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2023
Koniec riešenia
2025
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.03.2021
Príloha: