Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Zene nélkül nincs teljes ember Alternatív zenepedagógiai és zeneterápiás irányzatok a komplex fejlesztés és inklúzió jegyében Úplný človek bez hudby neexistuje Alternatívne trendy v hudobnej pedagogike a muzikoterapii v mene komplexného rozvoja a inklúzie
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth-Bakos Anita Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3325
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
175
Začiatok riešenia
10.03.2022
Koniec riešenia
31.12.2022
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
10.03.2022
Príloha: