Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Az óvodapedagógus hallgatók és leendő nevelők gyakorlati képzése Pedagogická prax v pregraduálnej príprave učiteľov pre predprimárne vzdelávanie a vychovávateľov
Cieľ projektu
viď projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Borbélyová Diana PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3847
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
203
Začiatok riešenia
07.03.2022
Koniec riešenia
31.12.2022
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie
Dátum evidencie
03.03.2022
Príloha: