Grantová agentúra
Iná:________________________________________
IČO
Program
INTERREG CE
Webová stránka projektu
https://www.interreg-central.eu/
Číslo projektu
CE0100129
Názov projektu
Environmental Monitoring and Education for Sustainable Europe based on Circular Economy
Cieľ projektu
Environmental Monitoring and Education for Sustainable Europe based on Circular Economy
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Pannon Egyetem, KOMVaK, MOL, partners from Slovenia
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Hrozenská Silvia Ing. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
60000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
3000
Začiatok riešenia
01.01.2023
Koniec riešenia
01.01.2026
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS, FEI UJS
Dátum evidencie
09.02.2022
Príloha: