Grantová agentúra
Európska komisia
IČO
Program
KA2
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
KA220-HED-D34343D2
Názov projektu
FootSTEP Sustainable Teaching of Environmental Problems using Ecological Footprint - a toolbox for higher education on environmental sustainable development goals
Cieľ projektu
Our objective is to have a next generation with sound knowledge on environmental problems and Sustainable Development Goals (SDGs), and also a generation that has an attitude towards sustainability. We want to achieve this through developing innovative training packages for the teachers who will teach them. By updating our courses to be in blended form, we not only make them more modern, up-to-date and attractive, but also pandemic-proof, as in different situations (lockdown etc.) different parts or aspects of the packages can be used.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM, UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Hrozenská Silvia Ing. PhD.
Finančný manažér
Mgr. Kinczerová Adriana
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
71291
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2022
Koniec riešenia
2025
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
KB PF UJS
Dátum evidencie
26.10.2021
Príloha: