Grantová agentúra
TEMPUS
IČO
37961632
Program
Erasmus+
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Együtt - Egymásért - Egymástó
Cieľ projektu
Célunk a levelező tagozaton tanuló hallgatók szociális kompetenciáinak fejlesztése, mely a munkaerőpiacon a saját pályájukon való hosszútávú elhelyezkedésüket segíti elő. Célunk a rugalmas tanulás új lehetőségének kidolgozása az egyesület tevékenységei és az egyetemi oktatás összekapcsolásával. Célunk olyan innovatív tanítási módszerek fejlesztése, melyek a felsőoktatás oktatóinak támogató szerepét erősíti a tanulók motiválásában a kihívást jelentő tanulási helyzetekre vonatkozóan. Célunk erősíteni a két ország határa mentén meglévő helyi tanulási környezetet.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
koordinátor: Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület (székhely: 2921 Komárom, Kossuth Lajos utca 81., Magyarország, adószám: 18743364-1-11, képviselője: Schmelcz Géza Imréné- egyesületi elnök)
Zodpovedný riešiteľ
Kanczné Nagy Katalin PhD.
Administrátor projektu
Hrozenská Silvia Ing. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
30000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2022. március 01.
Koniec riešenia
2023. december 31.
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Pedagogická fakulta
Dátum evidencie
27.10.2021
Príloha: