Grantová agentúra
Innovációs és Technológiai Minsztérium
IČO
Program
Makovecz
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
FEIF/463-4/2021-ITM_SZERZ
Názov projektu
Podpora v rámci programu Makovecz 2020/2021
Cieľ projektu
viď projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
45000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07-2020
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
2021.08.31
Celková výška dotácie
128117
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie ujs
Dátum evidencie
19.10.2020
Príloha: