Grantová agentúra
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
IČO
Program
podpora prevádzky
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
BGA 617/5/2020
Názov projektu
Podpora prevádzkových nákladov UJS 2020
Cieľ projektu
viď projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
60000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2020
Koniec riešenia
2020
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
2020
Celková výška dotácie
176480
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
24.11.2020
Príloha: