Grantová agentúra
Európska komisia
IČO
Program
Erasmus+
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
2020-1-HU01-KA226-SCH-094146
Názov projektu
Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával
Cieľ projektu
Cieľom projektu je podpora prístupu rómskych detí k vzdelávaniu prostredníctvom vytvárania vysokokvalitných, jazykovo a profesionálne autentických digitálnych obsahov a inovatívnych nástrojov.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Nyelvtudományi Kutatóközpont, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Zodpovedný riešiteľ
Lőrincz Gábor PhD.
Administrátor projektu
Hanusz Szilvia
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
28792
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.03.2021
Koniec riešenia
28.02.2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
02.09.2021
Celková výška dotácie
28792
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
13.10.2021
Príloha: