Grantová agentúra
Fond na podporu umenia
IČO
Program
akvizícia knižničného fondu
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
20-514-04064
Názov projektu
Budovanie knižničného fondu UK UJS
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Valach Andrea PaedDr.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3500
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2020
Koniec riešenia
31.05.2021
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
11.12.2020
Celková výška dotácie
3500
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UK UJS
Dátum evidencie
28.09.2021
Príloha: