Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
Lump Sum
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
52111723
Názov projektu
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship - Ágnes Domonkosi
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Lőrincz Gábor PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2021
Koniec riešenia
30.06.2022
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
31.09.2021
Celková výška dotácie
3000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
23.09.2021
Príloha: