Grantová agentúra
Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány
IČO
Program
PADME egyedi
Webová stránka projektu
www.pallasalapitvanyok.hu
Číslo projektu
83/2021 (07.29.)
Názov projektu
Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán a 2021/22-es akadémiai évben
Cieľ projektu
A kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közéleti tevékenységet végző hallgatók tanulmányainak és tevékenységének támogatása
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
16000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
1600000
Začiatok riešenia
01.09.2021
Koniec riešenia
31.08.2022
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
29.09.2021
Celková výška dotácie
44313
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové odd. UJS, Dekanát FEI UJS
Dátum evidencie
13.09.2021
Príloha: