Grantová agentúra
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
IČO
Program
podpora prevádzky
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
BGA6325/4/2019
Názov projektu
Podpora prevádzkových nákladov UJS 2019
Cieľ projektu
viď projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
276594
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
2019
Celková výška dotácie
174413
Vlastné zdroje
Rok 1
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS projektové oddelenie
Dátum evidencie
17.05.2021
Príloha: