Grantová agentúra
Visegrad Group (V4)-Japan
IČO
Program
Visegrad Group (V4)-Japan Joint Research Program on Advanced Materials
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Mechanochromic polymer-based hybrid materials as a colorimetric sensor for amyloid beta detection
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Žiadateľ: The University of Tokyo, Partneri: University of Szeged, SAV, Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Institute of Inorganic Chemistry of the Czeh Academy of Sciences, Collaborator: J. Selye University,
Zodpovedný riešiteľ
Mészáros Róbert prof. DSc.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
50000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2021
Koniec riešenia
2024
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
08.04.2021
Príloha: