Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
Program Lump sum
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
52010875
Názov projektu
Lump Sum related to the Visegrad Scholarship for Ágnes Domonkosi
Cieľ projektu
stipendium pre Ágnes Domonkosi
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Lőrincz Gábor PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2020
Koniec riešenia
23.06.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
28.01.2021
Celková výška dotácie
3000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
01.02.2021
Príloha: