Grantová agentúra
Emberi Erőforrások Minisztériuma
IČO
Program
Makovecz
Webová stránka projektu
https://www..sk/
Číslo projektu
23126-3/2019/KARPATKFF
Názov projektu
Podpora v rámci programu Makovecz 2019/2020
Cieľ projektu
vidˇ. projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
-
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
46840000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2019
Koniec riešenia
2020
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
143716
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie ujs
Dátum evidencie
17. 12. 2020
Príloha: