Grantová agentúra
Grantová agentúra Academia aurea
IČO
27811484
Program
grantová schéma
Webová stránka projektu
https://www.gaaa.eu/
Číslo projektu
5_5/2020
Názov projektu
Rozvoj rodinného podnikania v regiónoch Slovenska
Cieľ projektu
Hlavným cieľom predkladaného projektu je preskúmať stav rozvoja rodinného podnikania v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Žiadateľ
PEVŠ - Paneurópska vysoká škola
Partneri/Spoluriešitelia
UJS
Zodpovedný riešiteľ
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Administrátor projektu
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Finančný manažér
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
CZK
Požadovaný finančný príspevok
30000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2020
Koniec riešenia
2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
06.02.2020
Celková výška dotácie
30000
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2020
Bežné výdavky
15000
Kapitálové výdavky
0
Rok 2
2021
Bežné výdavky
15000
Kapitálové výdavky
0
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
ok
Dátum evidencie
16.12.2020
Príloha: