Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
21-214-00174
Názov projektu
Nová, kvalitná literatúra do knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS
Cieľ projektu
Získaná odborná literatúra by mohla tvoriť významný publikačný základ odborných predmetov nielen pre aktuálne, ale aj pre budúce akreditované študijné programy. V rámci projektu by boli zaobstarané vedecké a odborné tituly tuzemských a zahraničných vydavateľov podľa potreby jednotlivých fakúlt.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Valach Andrea PaedDr.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3325
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
175
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
2500
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
2500
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
14.12.2020
Príloha: