Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
21-220-00168
Názov projektu
Eruditio-Educatio
Cieľ projektu
V tomto roku (2021) sa chystá uverejňovanie 4 čísla 16. ročníku časopisu Eruditio–Educatio. Cieľom časopisu v prvom rade je priebežné uverejňovanie vedeckých výsledkov z oblasti spoločenských a pedagogických vied. Okrem toho dôležitým poslaním časopisu je vytváranie dialógu medzi odborníkmi univerzitných pracovísk doma i v zahraničí.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
7410
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
390
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
5000
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
5000
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
07.12.2020
Príloha: