Grantová agentúra
Európska komisia
IČO
Program
Erasmus+
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
2020-1-HU01-KA203-078810
Názov projektu
Poly-UNiverse in Teacher Training Education
Cieľ projektu
Innovation
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Žiadateľ: ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM, Eger HU, PartnerI: VISLOKA TECHNICKA SKOLA Subotica, Poly-Umiverse Ltd. (HU), Univerzita J. Selyeho, Universidade de Coimbra (PT), Univers. Crestina Parium (RO), Experience Workshop (FI)
Zodpovedný riešiteľ
Fehér Zoltán RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Fehér Zoltán RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
29422
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2020
Koniec riešenia
31.08.2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
FEI UJS
Dátum evidencie
23.11.2020
Príloha: