Grantová agentúra
Iná:________________________________________
IČO
Program
PADME egyedi
Webová stránka projektu
https://www.pallasalapitvanyok.hu/
Číslo projektu
107/2020.(10.15.)
Názov projektu
Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a SJE Gazadaságtudományi és Informatikai Karán a 2020/21-es akadémiai évben
Cieľ projektu
Kiválósági ösztöndíjprogram lebonyolítása 50 hallgató részére
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
15000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2020
Koniec riešenia
31.08.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
25.10.2020
Celková výška dotácie
41873
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
01.10.2020
Príloha: