Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
KNM-1131/2015/3.2
Názov projektu
Medzinárodná vedecká konferencia RTF UJS „Identita človeka z pohľadu cirkvi a z pohľadu religionistického. “
Cieľ projektu
Cieľom projektu je vytvoriť interdisciplinárnu vedecko-výskumnú základňu v problematike identity človeka a jej prezentáciu pre odbornú verejnosť - pravidelne sa informovať, pripraviť spoločné prieskumy, ktoré pomáhajú vo výstupnom výskume cirkvi.
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Lévai Attila Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
Lévai Attila Mgr. PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5510
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
290
Začiatok riešenia
01.01.2015
Koniec riešenia
31.12.2015
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: