Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
Grant Visehrad
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Motiválás és differenciált foglalkoztatás az angoltanításban: Jó gyakorlatok megosztása a V4 tanárainak támogatására (Motivation and differentiation in teaching English: Best practice to support V4 teachers)
Cieľ projektu
vidˇprojekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Žiadateľ:ELTE, BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Zodpovedný riešiteľ
Kontra Miklósné Hegybiró Edit Ágnes Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Fábián Andrea Bc.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2020
Koniec riešenia
28.02.2022
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
15.05.2020
Príloha: