Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
KNM-1130/2015/1.3
Názov projektu
Výstava reformovaného sakrálneho kultúrneho dedičstva na Slovensku na Reformovanej teologickej fakulte UJS
Cieľ projektu
Cieľom projektu je umožniť realizáciu výstavy, ktorá by predstavila kultúrne dedičstvo Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. (kostoly, budovy, rôzne predmety patriace reformovanej cirkvi). Výstava takéhoto druhu ešte nebola na Slovensku. Touto výstavou by sme mohli položiť základy novej tradície v rámci fakulty, ale aj v rámci univerzity a pre širokú verejnosť.
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Lévai Attila Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
Lévai Attila Mgr. PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2755
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
145
Začiatok riešenia
01.01.2015
Koniec riešenia
31.12.2015
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: