Grantová agentúra
Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
IČO
Program
Program INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
SKHU/1802/3.1/015
Názov projektu
AUTOTECH INFRA - Infrastructure development for key automotive suppliers and technology companies of the Pons Danubii Region (NOVUM DANUVIUM)
Cieľ projektu
3.1 Decreasing employment inequalities among the regions with a view to improving the level of employment within the programming region
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
1. Fogaskerékgyár Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 2. Appentum Korlátolt Felelősségű Társaság, 3. WADO s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ
Ištvánik Norbert Mgr.
Administrátor projektu
Ulbrik Zoltán Mgr.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
17975
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
898
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
17.04.2019
Celková výška dotácie
454700
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
kancelária CKP UJS
Dátum evidencie
11.03.2020
Príloha: