Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
ERASMUS+ KA2
Webová stránka projektu
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
Číslo projektu
KA203-859D852B
Názov projektu
STARTUP - SPEEDUP
Cieľ projektu
The partner organizations presenting the project have been working a long time on different ways to promote entrepreneurial spirit and to develop entrepreneurial skills and competences among the young generation. Our experiences show that there is a lack of methodologies and supporting IT resources that provide competence- based, practical and flexible learning materials in the subject, arranged in the frame of gamified courses.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Zodpovedný riešiteľ
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
65570
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2022
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS, Dekanát FEI UJS
Dátum evidencie
12.03.2020
Príloha: