Grantová agentúra
Európska komisia
IČO
Program
Erasmus+ KA203
Webová stránka projektu
https://www.erasmusplus.sk/
Číslo projektu
2020-1-RO01-KA203-079899
Názov projektu
Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe
Cieľ projektu
Cooperation for innovation and the exchange of good practices in the project Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAP- žiadateľ
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
22900
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2020.11.01
Koniec riešenia
2022.09.30
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
18034
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
08.03.2020
Príloha: