Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
20-230-00352
Názov projektu
Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-1989))
Cieľ projektu
neperiodická tlač
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Horbulák Zsolt Ing. Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2850
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
150
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
2850
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie
Dátum evidencie
13.01.2020
Príloha: