Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
37961632
Program
a) edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v oblasti národnostnej kultúry
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho dôsledky na okolie Komárna
Cieľ projektu
Organizovanie konferencie
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Attila Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
1045
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
55
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
2185
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
29. 11. 2019
Príloha: