Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
1.7. výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín PO-
Webová stránka projektu
https://www.kultminor.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy-2020/550-vyzva-c-1-2021
Číslo projektu
0
Názov projektu
Rozvíjanie a skvalitnenie finančnej gramotnosti maďarskej národnostnej menšiny
Cieľ projektu
Cieľom výskumu je rozvíjanie a skvalitnenie finančnej gramotnosti maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v okruhu študentov maďarskej národnostnej menšiny na stredných a na vysokých školách na Slovensku.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Korcsmáros Enikő PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2650
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
150
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
27.11.2019
Príloha: