Grantová agentúra
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány
IČO
Program
PADE egyedi
Webová stránka projektu
https://www.pallasalapitvanyok.hu/
Číslo projektu
114/2019 (09.23)
Názov projektu
Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló hallgatók részére
Cieľ projektu
A pályázat fő célja a Selye János Egyetem részéről a kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közéleti tevékenységet végző hallgatók tanulmányainak, tevékenységének folytatását elősegítők ösztöndíj-program lebonyolításához szükséges anyagi források biztosítása.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
15000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
1500000
Začiatok riešenia
01.09.2019
Koniec riešenia
31.08.2020
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
2019
Celková výška dotácie
45198
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
23.08.2019
Príloha: