Grantová agentúra
Óbudai Egyetem
IČO
Program
národný výskumný program
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Výskumná spolupráca v rámci projektu "Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók alapján fotogrammetriai eljárással"
Cieľ projektu
viď projekt o spolupráci
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Kmeť Tibor prof. RNDr. CSc.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
5000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
22.03.2019
Koniec riešenia
15.12.2019
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
22.03.2019
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
06.06.2019
Príloha: