Grantová agentúra
Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány
IČO
Program
Komplex kutatási program
Webová stránka projektu
https://www.pallasalapitvanyok.hu/
Číslo projektu
55/2019
Názov projektu
„Globális geopolitikai trendek” komplex geopolitikai kutatási program és Kárpát-medencei geopolitikai tudományos konferencia
Cieľ projektu
A kutatás célja, hogy a kárpát-medencei geopolitikai/geostratégiai kérdésekkel foglalkozó tudományos műhelyek, ill. kutatók/doktranduszok munkáját komplex módon összefogja és megjelenítse a geopolitika, geoközgazdaságtan, a nemzetközi intézmények és a köztük lévő együttműködések, a virtuális tér és a digitális technológiák hatásainak, a demográfia és migráció, a versenyképesség és az innováció tárgyköreiben, illetőleg az e területeken zajló tudományos munkát és annak eredményeit prezentálja és disszeminálja.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
5000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
500000
Začiatok riešenia
01.12.2018
Koniec riešenia
01.12.2019
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
2019.05.20.
Celková výška dotácie
5000000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát EF UJS
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
22.03.2019
Príloha: