Grantová agentúra
Fond na podporu umenia
IČO
Program
5.1.4 Akvizícia knižníc
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Nákup kníh do knižničného fondu UK UJS
Cieľ projektu
akvizícia kníh
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Egyházi Dóra, MA
Administrátor projektu
Egyházi Dóra, MA
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
350
Začiatok riešenia
1.7.2019
Koniec riešenia
31.3.2020
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
1500
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UK UJS
Dátum evidencie
20.03.2019
Príloha: