Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
Erasmus+
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Development of Enterpreneurial Skills and Competences in the Higher Education
Cieľ projektu
Development of Enterpreneurial Skills and Competences in the Higher Education
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Interregió Fórum Egyesület
Zodpovedný riešiteľ
Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.
Administrátor projektu
Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.04.2019
Koniec riešenia
01.04.2020
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Pedagogická fakulta UJS
Dátum evidencie
14.03.2019
Príloha: