Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
KNM-1124/2015/1.1.1
Názov projektu
Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 10.ročník
Cieľ projektu
V tomto roku (2015) sa chystá uverejňovanie 4 čísla 10. ročníku časopisu Eruditio–Educatio. Cieľom časopisu v prvom rade je priebežné uverejňovanie vedeckých výsledkov odborníkov Univerzity J. Selyeho. Okrem toho dôležitým poslaním časopisu je vytváranie dialógu medzi odborníkmi univerzitných pracovísk doma či v zahraničí.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
-
Zodpovedný riešiteľ
Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
7125
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
375
Začiatok riešenia
01.01.2015
Koniec riešenia
31.12.2015
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
31.07.2015
Celková výška dotácie
4000
Vlastné zdroje
211
Rok 1
2015
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
2016
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: