Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
Erasmus+
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Developing Key Competences (computational thinking, reading comprehension and writing)
Cieľ projektu
Developing Key Competences
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Universitatea Sapientia Municipul Cluj Napoca
Zodpovedný riešiteľ
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.04.2019
Koniec riešenia
01.04.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Pedagogická fakulta UJS
Dátum evidencie
14.03.2019
Príloha: