Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
EAC/A03/2018
Webová stránka projektu
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2019_en
Číslo projektu
0
Názov projektu
Bridge That Connects: Exemplary Initiatives of Vertical Cooperation in the Field of Labour Market in the Central Eastern European Region
Cieľ projektu
One fundamental objective of the project proposal is to reinforce the operation of knowledge triangle (education-research-business) among participants, the knowledge transfer on one hand between the universities of the three countries, and on the other hand between universities and the business world.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Babes Bolyai University, Milton Friedman University, Budapest Airport, Arriva Slovakia, Vecsési Önkormányzat
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
125000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
31.10.2022
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
04.03.2019
Príloha: